SOCKET BOLT

SOCKET BOLT

ASTM,ANSI,AISI,DIN,IFI,ISO,JIS(By requirement)

4.8/5.8/ 6.8/ 8.8/ 9.8/10.9/12.9

ZINC, (BLACK, YELLOW ,WHITE) PHOSPHATE, AND OIL


Bu lông

Máy thành hình

ISO - Chứng Nhận