Tổng hợp các loại sản phẩm

Chuyên sản xuất các loại BuLông, vít, đai ốc theo tiêu chuẩn. Phù hợp với các tiêu chuẩn như JIS, DIN, ISO....

Cung cấp các loại BuLông, Vít, Đai ốc như:

Bu Lông 6 cạnh, Bu Lông lục giác, Bu Lông có vòng đệm,

Các loại vít: Pan Screw, Truss Screw, Binding Screw.....

Đai ốc vòng đệm, Đai ốc 6 cạnh....

Không tồn tại mẫu tin

Bu lông

Máy thành hình

ISO - Chứng Nhận