CHÍNH SÁCH KHOÁNG SẢN XUNG ĐỘT (3TG và COBALT)

  Theo truyền thống, trọng tâm của ngành và các quy định của chính phủ (đáng chú ý là Mục 1502 của Dodd-Frank Đạo luật cải cách và bảo vệ người tiêu dùng ở phố Wall hay của Dod Dodd-Frank Tiết 1 ) đã đề cập đến tin, vonfram,tantalum ,vàng và cobalt(còn được gọi là khoáng sản xung đột 3TG hoặc đá ") có nguồn gốc từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) hoặc các nước liền kề. Mối quan tâm là các khoáng chất xung đột này có thể bắt nguồn từ các mỏ do dân quân vũ trang kiểm soát và việc bán khoáng sản góp phần vi phạm nhân quyền.

Liên Hợp Quốc đã phát hiện ra rằng việc buôn bán một số khoáng sản đất hiếm đang giúp tài trợ cho cuộc xung đột dân sự ở Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc trưng bởi mức độ bạo lực cực đoan. Những khoáng chất này thường được gọi là Đá 3TG và cobalt (thiếc, tantalum, vonfram, vàng và cobalt).

Để ghi nhận vấn đề này, vào tháng 7 năm 2010, chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành Đạo luật cải cách và bảo vệ người tiêu dùng trên phố Wall Dodd-Frank. Mục 1502 của Đạo luật Dodd-Frank nhằm cung cấp một phương tiện để bỏ đói các nhóm vũ trang trong khu vực tài trợ của Congo được sử dụng để tài trợ cho cuộc xung đột dân sự được mô tả bởi Liên Hợp Quốc. Vào tháng 8 năm 2012, theo yêu cầu của Mục 1502 của Đạo luật Dodd-Frank, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã thông qua Quy tắc 13p-1 theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán, yêu cầu tất cả các công ty đại chúng phải báo cáo công khai trên cơ sở hàng năm một số thông tin nhất định liên quan đến Cobalt và 3TG trong các sản phẩm mà họ sản xuất hoặc hợp đồng sản xuất đến mức 3TG là cần thiết cho chức năng hoặc sản xuất của sản phẩm.

Để thúc đẩy bởi mối quan tâm ngày càng tăng về lao động trẻ em và vi phạm nhân quyền bổ sung ngoài

phạm vi của Dodd-Frank, CHIEN TA ( KIẾN ĐẠT) cam kết:

  1. Không trực tiếp cung cấp và sử dụng Cobalt và 3TG từ các mỏ, nhà máy luyện hoặc nhà tinh chế, và trong hầu hết các trường hợp, một số hoặc nhiều mức bị loại bỏ khỏi những người tham gia thị trường này.
  2. Yêu cầu các nhà cung cấp trực tiếp hay gián tiếp cho chúng tôi cam kết không cung cấp và sử dụng cobalt và 3TG, Nếu bất kỳ đối tác kinh doanh bên ngoài nào gặp khó khăn trong việc tuân thủ kỳ vọng của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng làm việc để giải quyết những thách thức này. Nếu không đạt được sự tuân thủ, chúng tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với đối tác kinh doanh bên ngoài này.

ISO - Chứng Nhận